اهمیت کاغذ

مقاله راجب کاغذ

واردکنندگان کاغذ

گلاسه

کاغذ گلاسه

فروش کاغذ

خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


عنوان مقاله :

اهمیت کاغذ

تعداد بازدید :
4420
تاریخ درج مقاله :
جمعه 29/08/1394 ساعت 18:23
اهمیت کاغذ

آناتومی و مورفولوژی

کاغذ از الیاف لیگنوسلولزی حاصل از درختان و گیاهان لیگنوسلولزی ساخته می شود . گیاهان لیگنوسلولزی شامل طیف وسیع و گسترده ای از انواع گیاهان می باشند که می توان آن ها را به درختان (سوزنی و پهن برگ) و گیاهان غیر چوبی (شامل انواع زیادی از گیاهان علفی و غیر علفی) تقسیم نمود. الیاف لیگنو سلولزی در واقع بخش عمده ی سلول های گیاهی تشکیل دهنده گیاهان  و درختان مختلف بوده و با توجه به طیف گسترده گیاهان و درختان مختلف و شباهت ها و تفاوت ها ی مورفولوژیک زیادی از نظر طول الیاف و سایر صفات آناتومیک آن ها با هم دارند بدیهی است که این صفات و پارامترها بر خواص فیزیکی - مکانیکی و حتی شیمیایی کاغذهای حاصل تاثیرات تعیین کننده ای دارند

شیمیایی

الیاف لیگوسلولزی ترکیبات کمپلکس پلیمرهای آلی طبیعی می باشند که در اثر فرایندهای پیچیده بیو شیمیایی به هم متصل شده  و دیواره ی سلولی الیاف را تشکیل می دهند مهم ترین این پلیمرهای طبیعی عبارتند از : سلولز و لیگنین و ترکیبات استخراجی . هر کدام از پلیمرها ویژگی شیمیایی خاص خود را دارند که در تعیین ویژگی های شیمیایی الیاف و کاغذ نقش تعیین کننده دارند . بسته به نوع کاغذ و فرایند ساخت آن ممکن است بعضی از این پلیمرها در کاغذ نهایی وجود داشته یا نداشته باشد

این مسئله ای است که بر رفتار متقابل کاغذ با سایر پلیمرهای آلی مورد استفاده در صنعت چاپ به ویژه مرکب های چاپ و رنگ ها تاثیر مهم و مسئله تعیین کننده دارد. زیرا بدیهی است که هر ماده شیمیایی مورد استفاده در فرایند چاپ باید با این پلیمرهای آلی طبیعی سازگاری و واکنش پذیری مناسب داشته باشد تا بتواند نقش مورد انتظار خود را ایفا نماید . از طرف دیگر باید توجه داشت که تعداد زیادی از مواد افزودنی وجود دارند که برای ایجاد یا حفظ یا بهبود و تقویت ویژگی یا ویژگی های مختلفی طی فرآیند ساخت کاغذ در کارخانه های کاغذ سازی به آن افزوده می شوند. عمده ترین این مواد شامل مواد آهارزنی و پرکننده ها و مواد افزودنی مخصوص می باشند. بدیهی است این مواد نیز نقش تعیین کننده خود در فرآیند استفاده و کاربرد انواع کاغذ را ایفا خواهند کرد. لذا در مجموع در فرآیند چاپ باید بین همگی این مواد و سایر مواد شیمیایی مصرفی از قبیل مرکب های چاپ و غیره سازگاری و واکنش پذیری متقابل وجود داشته باشد تا کیفیت چاپ مناسب بدست آید

علاوه بر این فرآیند ساخت خمبر کاغذ نیز فاکتور مهمی در تعیین صفات کاغذ به شمار می رود و از طرف دیگر سیستم کاغذ سازی(اسیدی و قلیایی) هم تاثیر مهمی دارد

مکانیکی

کاغذ ساخت ماشین یک چندسازه و فرآورده مکانیکی دارای ساختار سه بعدی با تقارن الاستیسیته ارتوتروپیک است دارا بودن چنین ساختاری مستقیما بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی کاغذ در هنگام مصرف به ویژه در فرآیند چاپ تاثیر تعیین کننده ای دارد . آنچه که تحت عنوان مشکلات ناشی از کاغذ در چاپ از قبیل کنده شدن الیاف چین خوردگی و غیره مطرح می شود به طور عمده ناشی از ویژگی های مکانیکی آن است. باید توجه کرد در هنگام ساخت کاغذ در ماشین کاغذ سازی  بخش عمده ی الیاف سلولزی به موازات جهت حرکت توری ماشین قرار میگیرند . این جهت به نام جهت ساخت یا جهت ماشین و جهت عمود بر آن جهت عمود بر ساخت یا عمود بر ماشین نامیده می شود ویژگی های مکانیکی کاغذ در این دو جهت و همین طور در جهت ضخامت کاغذ  متفاوت است. فشارهای مختلف وارده بر کاغذ (به صورت رول یا ورق) از جانب نوردهای مختلف ماشین چاپ یا هنگام حرکت کاغذ در مابین نوردها ایجاب می نماید که کاغذ دارای ویژگی های مکانیکی مناسبی باشد تا دچار مشکلات مختلف نشود