نیاز صنعت چاپ

مقاله راجب کاغذ

واردکنندگان کاغذ

گلاسه

کاغذ گلاسه

فروش کاغذ

خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


عنوان مقاله :

نیاز صنعت چاپ

تعداد بازدید :
795
تاریخ درج مقاله :
چهار شنبه 28/03/1399 ساعت 19:09
نیاز صنعت چاپ

نیاز مبرم صنعت چاپ به نقشه راهی دقیق و تخصصی

یک کارشناس حوزه چاپ معتقد است با در نظر گرفتن تبعات کرونا صنعت چاپ باید برای آینده خود برنامه داشته باشد و در سطح خارجی نیز با تشکیل گروه های بازرگانی بازارهای خارجی را جذب کند

کرونا به بازارهای تقاضا جهت داد و زمانی که این بازارها جهت پیدا کرد عوارض آن در بخش های دیگر خود را هویدا می کند به عنوان مثال در حال حاضر کرونا در بخش اعظم تامین مواد اولیه اصلی مورد نیاز صنعت چاپ و نشر تاثیر زیادی داشته است که یکی از آن ها کاغذ است به طوریکه فعالان این حوزه برای تهیه کاغذ با مشکلاتی روبرو شده اند

ضرورت تحلیل بازار و پیش بینی نقشه راه