کاغذ الکترونیک

مقاله راجب کاغذ

واردکنندگان کاغذ

گلاسه

کاغذ گلاسه

فروش کاغذ

خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


عنوان مقاله :

کاغذ الکترونیک

تعداد بازدید :
3181
تاریخ درج مقاله :
دو شنبه 22/03/1396 ساعت 14:33
کاغذ الکترونیک

کاغذ الکترونیک به همراه جوهر الکترونیکی به طیفی از فناوری های صفحه نمایش گفته می شوند که تصویری شبیه اثر جوهر بر روی کاغذ را به وجود می آورند. این کاغذهای معمولی و برعکس صفحه نمایش های معمولی که از خود نور دارند تنها نور محیط را بازتاب می کنند. بسیاری از این کاغذها می توانند بدون استفاده از الکتریسیته به مدت نامحدودی نوشته ها و تصاویر ثابت را نشان دهند. خوغاندن کاغذهای الکترونیکی به خاطر ثابت بودن و تجدید نشدن دائمی تصاویر زاویه دید بزرگ تر و منعکس شدن نور محیطی به جای تابش نور از صفحه نمایش آسان تر از صفحات نمایش معمولی است.نوشته های یک کاغذ الکترونیکی خوب در نور آفتاب محو و کمرنگ نمی شوند

نسبت کنتراست کاغذهای الکترونیکی که تا 2008 ارائه شده اند شبیه روزنامه است اگرچه این نسبت در کاغذ های الکترونیک نوین تر اندکی بهتر است. نباید کاغذ الکترونیک را با کاغذ دیجیتال که صفحه ای برای ایجاد اسناد دیجیتال دست نویس با استفاده از قلم دیجیتال است اشتباه گرفت