کاغذ دیجیتال

مقاله راجب کاغذ

واردکنندگان کاغذ

گلاسه

کاغذ گلاسه

فروش کاغذ

خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


عنوان مقاله :

کاغذ دیجیتال

تعداد بازدید :
2944
تاریخ درج مقاله :
جمعه 19/03/1396 ساعت 22:48
کاغذ دیجیتال

معمول ترین الگوی مورد استفاده در این کاغذ الگوی نقطه ای آنوتو است. در الگوی نقطه ای آنوتو کاغذ به جدولی با فواصل 3/0 میلی مترتقسیم می شود . دوربینی که برروی قلم دیجیتال نصب شده و معمولا یک گروه 6*6 نقطه ها را ثبت می کند. تمام فضای الگو به حوزه های متعددی تقسیم می شود. می توان الگوی نقطه ای آنوتو را با استفاده از یک فرآیند استاندارد چاپ با تفکیک حداقل 600 جوهر سیاه کربن پایه تقریبا بر روی هر کاغذی چاپ کرد

جوهر نور مادون قرمز ساطع شده از قلم دیجیتال را جذب می کند و با استفاده از گیرنده ای که دارد الگوی نوری بازتاب شده از کاغذ را اندازه گیری می کند . می توان از جوهرهایی به رنگ های دیگرو نیز جوهر سیاه غیر کربن پایه برای چاپ اطلاعاتی که برای کاربر قابل دیدن و برای قلم دیجیتال نامرئی باشند استفاده کرد