واحد اندازه گیری دستگاه های چاپ

مقاله راجب کاغذ

واردکنندگان کاغذ

گلاسه

کاغذ گلاسه

فروش کاغذ

خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


عنوان مقاله :

واحد اندازه گیری دستگاه های چاپ

تعداد بازدید :
5275
تاریخ درج مقاله :
پنج شنبه 16/07/1394 ساعت 10:28
واحد اندازه گیری دستگاه های چاپ

براساس استانداردهای جهانی، دستگاه های چاپ واحاندازه گیری آن را ورق می گویند. ورق یعنی حداکثر اندازه کاغذ وارده به ماشین چاپ حداکثر اندازه یک ورق 50 در35 است و ماشین چاپی که بتواند این اندازه را قبول کند، ماشین یک ورقی می گویند. اندازه های دیگر براساس جدول زیر تعریف شده اند و دانستن آن بسیار اهمیت دارد و از این پس نوع ماشین چاپ را با تعداد ورق خواهیم شناخت نه مارک آن. لازم به ذکر است که تقریباً تمام این ماشین های چاپ در ایران موجود می باشد ولی اندازه های 6 و 6.5 ورقی و بالاتر با تعداد بسیار محدودی در ایران یافت می شود. علت این موضوع محدود شدن اکثر کارهای چاپی در چند اندازه متداول است به عبارتی دیگر بیش از 60 درصد کارهای چاپی در دو براساس تقسیم بندی مبتنی بر اندازه دسته بندی مید  شوند واندازه یک ورقی و دو ورقی انجام می شود و از 40 درصد باقی مانده اکثراً در اندازه 4 و4.5 ورقی چاپ می شود.