قیمت کاغذ ، مقوا ،گلاسه | واردکنندگان کاغذ بن رول

لیست قیمت بازار کاغذ و مقوا

گلاسه

کاغذ

مقوا

کاغذ گلاسه

اخبار فروش کاغذ

اخبار خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقیمت(ریال)واحد
1کاغذ تحریر100*7070اندونزی2550000بند
2کاغذ تحریر90*6070اندونزی0بند
3کاغذ تحریر100*7080اندونزی0بند
4کاغذ تحریر90*6080اندونزی0بند
5کاغذ تحریر100*70100اندونزی0بند
6کاغذ تحریر90*60100اندونزی0بند
7 کاغذ کرافت140127Asian Paper0کیلوگرم
8 کاغذ گلاسه براق 100*7080شینهو0 کیلو گرم
9 کاغذ گلاسه براق 90*6090شینهو0 کیلو گرم
10 کاغذ گلاسه براق 90*60200شینهو5 کیلو گرم
11 کاغذ گلاسه براق 100*70250هانسول0 کیلو گرم
12 کاغذ گلاسه براق 90*60250هانسول0 کیلو گرم
13 کاغذ گلاسه براق 100*70200موریم0 کیلو گرم
14 کاغذ گلاسه مات 90*60200شینهو0 کیلو گرم
15 کاغذ گلاسه مات 90*60250موریم0 کیلو گرم
16 کاغذ گلاسه مات 100*70300شینهو0 کیلو گرم
17 کاغذ گلاسه مات 90*60300شینهو0 کیلو گرم
18;کاغذ تحریر 70*10070چنگ مینگ0بند
19;کاغذ تحریر 60*9070چنگ مینگ0بند
20ک10040هند0 کیلو گرم
21کاغذ گلاسه86 سان80سوید0کیلو گرم
22پشت چسبدار سیلور50*70سیلور0هر برگ
23A48080jk0بسته
24A48080jk برش داخل و هایپ380000بسته
25روزنامه86 -70-10048-45کره وروس160000کیلو
26مقوای ایندلبردسایز گرماژ مختلنینبو0کیلو
27کاغذ گرافت 7070و120و970وتبریز105000کیلو
28مقوای پشت طوسی کبصورتجورکره235000کیلو
29رول تحریر85و100و7و70چین و اندونزی170000کیلو
30تحریر60/9070نویا0بند
31تحریر70/100700بند
32کاغذ سولفات 40 گر100 سان40روس 185000کیلو
33رول 80 گرم تحریر 85و 106و80هایپر کره و پرتغ160000کیلو
34کاغذ مومی و گریس 10040300000کیلو
35برای دریافت قیمت0
36گلاسه رول 86 سانت8680سوییدی240000کیلو
37رول کاغذ فانتذی 40-70-80امریکایی180000کیلو
38کاغذ a4 ;کارتن دار80380000بسته
*