قیمت کاغذ ، مقوا ،گلاسه | واردکنندگان کاغذ بن رول

لیست قیمت بازار کاغذ و مقوا

گلاسه

کاغذ

مقوا

کاغذ گلاسه

اخبار فروش کاغذ

اخبار خرید کاغذ

کاغذ A

انواع مقوا

کاغذ A4

کاغذ A3

کاغذ A5

کاغذ A4

پالت کاغذ

رول کاغذ

کاغذ تحریر

فروش مقوا

خرید مقوا

کارتن


ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقیمت(ریال)واحد
1کاغذ تحریر100*7070اندونزی12250000بند
2کاغذ تحریر90*6070اندونزی10220000بند
3 کاغذ کرافت یاش70در 10040هندی730000کیلوگرم
4 کاغذ گلاسه 90*60 و 7چین و کره0 کیلو گرم
5 رول تحریر ایران100و12070و 65ایران460000 کیلو گرم
6 مقوا گلاسه 100*70و60چین0 کیلو گرم
7 گلاسه رول مختلف85 یک روچین600000 کیلو گرم
8 کاغذ و مقوای رنگ100*70200چین0 کیلو گرم
9;کاغذ تحریر رول 100و90و 70 روس515000کیلو
10;کاغذ تحریر رول و 100و160روس515000کیلو
11کاغذ گلاسه رول86 سان80چین495000کیلو گرم
12پشت چسبدار سیلور50*700هر برگ
13A48080jk برش داخل و هایپ1280000بسته
14روزنامه86 -70-10048-45روس385000کیلو
15مقوای ایندلبردسایز گرماژ مختلنینبو0کیلو
16کاغذ گرافت 7070و120و970وتبریز0کیلو
17مقوای پشت طوسی کبصورتجورکره0کیلو
18رول تحریر86,100,90,و70چین و اندونزی527000کیلو
19کاغذ سولفات 40 گر100 سان40روس 780000کیلو
20رول 80 گرم تحریر 85و 106و80چین490000کیلو
21کاغذ مومی 100401380000کیلو
22گلاسه رول 80 گرم 100و12080چین520000کیلو
23کاغذ a4 ;80وکیوم-کارت1250000بسته
24کرافت 80 گرم97و9980کره0کیلو
25کرافت مازندران70ورول70مازندران420000کیلو
26کرافت97و7290کره0کیلو
27گلاسه رول یک رو104-10280هندی600000کیلو
28کرافت 100و120110پارس270000کیلو
29کرافت70120-100روس370000کیلو
30گلاسه دو رو 130 گرسایز130چین0کیلو
31رول تحریر 10390چین540000کیلو
32کرافت 45 گرم9045پارس380000کیلو
33کاغذ رول86و90و1050امارات592000کیلو
34کاغذ رول90و100و155امارات550000کیلو
35تحریر 70در 100120اندونزی11500000بند
36سولفات100و80و938روس793000کیلو
37سولفات15229کانادایی875000کیلو
*